армай

  • 41рит-ритте — ет. «Рит рит» деп айту, қойды айдау. Сонау бала шақтан – көзін ашқаннан қой шетінде болып атасымен бірге р и т р и т т е п жүретін ол қанына мысқылдап сіңген бұл қасиетті аңғармай да қалыпты (Лен. жас, 13. 09. 1974, 2) …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі